Energioptimering

Hem / Energioptimering

ENERGIOPTIMERING

Sänk din energi användning

Energioptimering handlar om att säkerställa att nuvarande system fungerar så bra som möjligt ur energi- och drifthänseende för de förutsättningar som finns. Det är även vanligt att man missar att justera driftparametrar när lokaler eller verksamhet förändrats.

En energioptimering kan göras för ett specifikt system eller för en hel fastighet eller verksamhet. Exakt hur en energioptimering varierar, exempelvis säkrar vi att inga system motverkar varandra , att drifttider stämmer med verksamheten, att temperaturer är relevanta, att inte värme ventileras bort i onödan och att energisparande funktioner är aktiverade och fungerar.Vi rekommenderar att alltid börja med att optimera befintliga system. På så sätt kan energi-användningen sänkas utan stora kostnader, vilket skapar utrymme för framtida investeringar. Vi kontrollerar att värmesystem och ventilationen är rätt justerat.