Luftinjustering

Hem / Luftinjustering

LUFTINJUSTERING

Undvik högre energikostnader

Vi utför luftinjusteringar på befintliga fastigheter och nybyggnationer.
En ventilationsanläggning måste alltid vara rätt injusterad för att rätt funktion ska uppnås, luftflöden mäts och justeras. En felaktigt injusterad ventilationsanläggning kan förorsaka högre energikostnader, fuktskador m m.

Kontakta oss om du vill ha din ventilationsanläggning injusterad.