Ventilationsservice

Hem / Ventilationsservice

Ventilationsservice

Förebygg skador

Med rätt service mår både luften och människorna bättre. Mekaniska produkter kräver ventilationssytem regelbunden service och underhåll. När vi går igenom er anläggning lyssnar man av t ex motorer och fläktar.

Detta kan förebygga skador på motoraxlar som medför dyra kostnader. Vid filterbyten rengör vi filterdelen och kontrollerar att tätningar vid VVX är hela.

  • Kontroll av intagsgaller
  • Översyn av remdrift ev kilrepsbyte
  • Kontroll av funktioner för styr och regler/övervakning samt brandspjäll i ventilationssystemet
  • Kontroll av temperaturer samt ventiler på värmebatterier